Nowe zasady rekrutacji

Szanowni Państwo,

przedstawiamy nowe zasady rekrutacji do naszego przedszkola, które będą obowiązywały dla rodzin, które chcą dołączyć do Zielonego Przedszkola od roku szkolnego 2023/2024.

Dla rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 oraz 2022/2023 zasady nie zmieniają się.

Przypominamy, że do przedszkola przyjmujemy dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą trzeci rok życia.

Rekrutacja będzie przebiegała w kilku krokach:

ZGŁOSZENIE

Zgłoszenia chętnych dzieci prosimy przesyłać przez nasz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www przedszkola do końca kwietnia roku poprzedzającego przyjęcie dziecka do przedszkola.

Dla roku szkolnego 2023/2024 dotyczy to końca kwietnia 2022.

ANKIETA

Od stycznia do kwietnia roku poprzedzającego przyjęcie dziecka do przedszkola osobom, które wypełniły zgłoszenie będziemy przesyłać do uzupełnienia ankiety.

Jeśli w tym czasie ankieta do Państwa nie dotrze prosimy o kontakt.

Dla roku szkolnego 2023/2024 jest do styczeń- kwiecień 2022.

SPOTKANIE

Po otrzymaniu wypełnionej ankiety będziemy kontaktowa się z Państwem w celu umówienia indywidualnego spotkania, podczas którego porozmawiamy o możliwościach naszej współpracy i odpowiemy na ewentualne pytania. Spotkania będą odbywać się maksymalnie do połowy maja.

Dla roku szkolnego 2023/2024 jest do styczeń- maj 2022.

WARSZTATY

Część z Państwa (rodziny, które przejdą do tego etapu rekrutacji) zaprosimy na rodzinne warsztaty, które zaproponujemy w okresie wakacyjnym w roku poprzedzającym przyjęcie dziecka (czerwiec- sierpień).

Dla roku szkolnego 2023/2024 jest to czerwiec-sierpień 2022.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH

Do końca sierpnia będziemy się z Państwem kontaktować w celu potwierdzenia przyjęcia dziecka do Zielonego Przedszkola od września kolejnego roku. Stworzona będzie lista główna oraz lista rezerwowa. We wrześniu będziemy Państwa zapraszać na spotkanie w celu podpisania umowy.

Dla roku szkolnego 2023/2024 jest do wrzesień 2022.

LISTA REZERWOWA

W kolejnych miesiącach w przypadku rezygnacji któregoś z dzieci, będziemy kontaktować się z rodzinami pozostającymi na liście rezerwowej, z pytaniem o chęć dołączenia do naszej społeczności.

Przypominamy, że rekrutacja na rok 2021/2022 oraz 2022/2023 będzie przebiegała według dotychczasowych zasad. Zgłoszenia, które już otrzymaliśmy będziemy weryfikować telefonicznie. Planujemy także spotkania z Państwem (pewnie częściowo z wykorzystaniem platformy zoom).

Następnie postaramy się w miarę możliwości spotykać się z Państwem w celu podpisania umowy.

W następnej kolejności będziemy dzwonić do osób, które są na liście rezerwowej.