Idea i program

NIEPUBLICZNE ZIELONE PRZEDSZKOLE W FOLWARKU TO MIEJSCE WZOROWANE NA MODELU PRZEDSZKOLA SKANDYNAWSKIEGO.

Dzięki temu dzieci mają szansę na codzienny bardzo bliski kontakt z naturą. Nasza przestrzeń edukacyjna kreowana jest w niespotykanym otoczeniu: nowoczesnym budynku, ogromnym placu zabaw, ogrodzie, sadzie oraz zagrodach ze zwierzętami. To właśnie w przedszkolu na Targówku w Warszawie dzieci przeżyją swoje najpiękniejsze przygody, będą odkrywać, doświadczać i samodzielnie badać otaczający je świat, także z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Koncepcja przedszkola zakłada także aktywną współpracę zarówno z rodzicami, środowiskiem lokalnym, uniwersytetami, jak i partnerami z zagranicy.

ZIELONE PRZEDSZKOLE TWORZY DLA DZIECI WARUNKI DO:

 • samodzielnego uczenia się,
 • odważnego myślenia,
 • odkrywania indywidualnych zdolności, pasji i zainteresowań,
 • budowania systemu wartości,
 • pracy w zespole,
 • podążania za własną ciekawością,
 • rozwijania wiary we własne możliwości,
 • życia w zgodzie z przyrodą,
 • wykorzystywania nowoczesnych technologii w twórczy sposób.

Przygoda z przyrodą

„Przygoda z przyrodą” to autorski program dydaktyczno – wychowawczy, wspierający wszechstronny rozwój dziecka: intelektualny, społeczny, emocjonalny, fizyczny i twórczy.
Główne założenia programu:

 • zabawa i edukacja na świeżym powietrzu przez większość dnia,
 • opieka nad zwierzętami oraz podstawy jazdy konnej,
 • samodzielna uprawa roślin,
 • dwujęzyczność,
 • zajęcia dodatkowe włączone w bieżące działania przedszkolaków,
 • współpraca ze środowiskiem (rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz placówkami w kraju i za granicą).
 • Program jest zgodny z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

NAUKA PODSTAW JAZDY KONNEJ I STAŁE ZAJĘCIA JEŹDZIECKIE

JĘZYK ANGIELSKI
NA CO DZIEŃ

PROJEKTOWANIE I ZAKŁADANIE HODOWLI ROŚLIN

OPIEKA NAD WŁASNYMI ZWIERZĘTAMI HODOWLANYMI I TOWARZYSZĄCYMI

CODZIENNA AKTYWNOŚĆ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

ZAJĘCIA WARSZTATOWE PRZEPROWADZANE W TERENIE

Tego rodzaju aktywności umożliwiają realizację podstawy programowej także w sposób nieformalny.

GŁÓWNE METODY I FORMY PRACY:

Praca metodą projektów
Dzięki tej metodzie wychowanie przedszkolne nie zamknie się w salach przedszkolnych. Umożliwi podążanie za zainteresowaniami dzieci, da szansę na rozwijanie samodzielnego myślenia, a także w większym stopniu pozwoli także wykorzystać potencjał płynący z projektu „Przygoda z przyrodą”.

Współpraca z zagranicą

Nasze przedszkole to nie tylko życie w zgodzie z naturą. To miejsce, w którym podąża za zmieniającym się światem. Zatem na co dzień będziemy korzystać z nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych.

ZIELONE PRZEDSZKOLE – PRZEDSZKOLE MODELOWE

Zapraszamy do współpracy szkoły, przedszkola i uczelnie pedagogiczne z Warszawy i okolic.