podstawy jazdy konnej

Rodzaj zajęć: Zajęcia ruchowe

Dla wszystkich chętnych dzieci przedszkole oferuje naukę podstaw jazdy konnej oraz stałe zajęcia na koniach. Na terenie przedszkola mieszkają dwa kucyki: Foksi i Roksi. Dzięki temu przedszkolami uczą się jak o nie dbać.

język angielski

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

Zielone Przedszkole jest placówką dwujęzyczną. Oznacza to, że podczas codziennych działań język angielski jest używany jako drugi język komunikacji. W każdej grupie zatrudnieni są nauczyciele mówiący w języku polskim i angielskim oraz jeden nauczyciel mówiący jedynie po angielsku (7,5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku). Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci na co dzień przebywają w środowisku stymulującym do posługiwania się dwoma językami.

zajęcia muzyczne

Rodzaj zajęć: Zajęcia ruchowe

Te zajęcia są niezwykle cenne dla wszystkich przedszkolaków. Rytmika wspiera zarówno rozwój fizyczny, jaki i umysłowy. Zajęcia zawierają w sobie specjalne dobrane ćwiczenia i zabawy słuchowo-ruchowe i słuchowo-głosowe. To czas aktywnego słuchania muzyki i śpiewania piosenek oraz tworzenia ich interpretacji ruchowych oraz gry na instrumentach perkusyjnych. Zajęcia w doskonały sposób wspierają realizację podstawy programowej.

pozostałe zajęcia

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

Dzieci mają także zorganizowane następujące zajęcia:

zajęcia matematyczno-logiczne, zajęcia językowe, zajęcia twórcze, gimnastyka, zajęcia relaksacyjne, warsztaty naukowe na zewnątrz i w budynku przedszkola, spotkania ze sztuką: koncerty muzyczne, wyjścia do muzeów, teatru, spotkania z artystami itp.

Czas odbywania się tych zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci. Zajęcia w doskonały sposób wspierają realizację podstawy programowej.

zajęcia ze specjalistami

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

Wiemy, jak ważna jest indywidualizacja w procesie kształcenia i wychowania. Aby w najlepszy sposób móc realizować to założenie na stałe współpracujemy ze specjalistami: psychologiem dziecięcym oraz logopedą. Organizują oni zajęcia dla dzieci i warsztaty dla chętnych rodziców. Służą pomocą nie tylko dzieciom, ale i nauczycielom oraz rodzicom.

gimnastyka

Rodzaj zajęć: Zajęcia ruchowe

Raz w tygodniu dzieci uczestniczą w zajęciach gimnastycznych. Czasami odbywa się ona w budynku, a czasami na zewnątrz.